Áruházunk jelenleg nem üzemel !

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a hunett.superwebaruhaz.hu webáruház használatához.

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a webáruházat üzemeltető Nyomópont Művek  Kft.. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

1.1 A Szolgáltató:
Cégnév:
Székhely:
Képviselője:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: 
Pénzforgalmi számla száma:
Telefonszám:
E-mail: info@hunett.com
Weboldal: hunett.superwebaruhaz.hu

1.2 A Megrendelő:
Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz Webáruház internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító:

Az áruinkat a saját általános szerződési feltételeink alapján szállítja, a Webáruházban a rendelés véglegesítése előtti lépésben közölt, valamint a Szállítási és Fizetési feltételek almenüpontjában megtekinthető árakon.

2. Általános szerződési feltételek célja

A Nyomópont Művek  Kft.. az Általános Szerződési Feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A szerződés nyelve magyar.

A Webáruház Általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele:
Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztráltatja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

2.2 Az ÁSZF hatálya:
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az Általános szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:
Szolgáltató kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok:

 • Felhasználói név
 • Jelszó
 • Élő és érvényes e-mail cím
 • A felhasználó neve
 • Élő, és érvényes magyarországi mobiltelefonszám

3.3 Rendeléshez szükséges további adatok:

 • Számlázási név, cím
 • Élő, és érvényes magyarországi mobiltelefonszám
 • Szállítási név, cím
 • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelőtől.

3.4 Szolgáltató a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:
A regisztráció során megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli - figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre -, kizárólag csak a Webáruház rendelési céljaira használja fel, illetve Megrendelő kifejezett engedélyével saját promóciós kampányainak keretében hírlevél kiküldéséhez. Szolgáltató Megrendelő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve a megrendelések teljesítése érdekében a rendelések kiszállítására szerződött és az esetleges raktározási és csomagolási tevékenységet végző alvállalkozónak.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.
Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, ezen belül az adatvédelmi rendelkezéseket elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.


3.5 A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a hunett.superwebaruhaz.hu  weboldalon. Más formátumban leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.
 2. A Webáruházban megtalálható termékek kizárólag online, házhoz szállítással rendelhetők meg.
 3. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
 4. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
 5. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 6. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
 7. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
 8. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e.
 9. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
 10. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el!
 11. 50.000 Ft-ot elérő, utánvétes megrendelés esetén Szolgáltató 10% előleg átutalását kéri.

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők:
A szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Regisztráció:
A Webáruház-regisztráció során a Megrendelő adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A Megrendelő a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A Megrendelő felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a Webáruházba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer automatikusan helyezi a vásárló személyes kosarába.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése:
A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a Megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget Megrendelőnek rendelése módosítására amennyiben Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedését, a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a info@hunett.com e-mail címen, ill. a +36703819593 telefonszámon.
Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget Megrendelőnek rendelése visszavonására is a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a info@hunett.com e-mail címen, ill. a +36703819593 telefonszámon, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.
Ezt követően a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet az irányadó.
Szolgáltató bankkártyával történő fizetés esetén a rendelés visszavonásakor a 11/1999. (II. 5.) kormányrendelet szabályozásai alapján 30 napon belül téríti vissza Megrendelőnek az átutalt összeget, a banki tranzakciók során keletkezett költségeket azonban Megrendelőre hárítja.

4.4 Fizetési feltételek:
Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a futárnak az áru átvételekor készpénzben, vagy a Szolgáltató bankszámlájára való közvetlen átutalással teljesítheti A szerződött futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad.
Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a szerződött futárszolgálat munkatársa részteljesítést nem fogadhat el. A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1 Az elállás joga
Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 15 munkanapon belül - figyelemmel a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet 4.§- ra - indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére visszajuttatnia Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.
Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.
Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.
Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról Szolgáltató videofelvételt készít. Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.
Az elállásra nyitva álló 15 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.
Megrendelő nem gyakorolhatja a fenti elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást felbontotta.
Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében sem, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó, illetve a tisztítószer esetében, ha több darab rendelés van egy fajta termékből, akkor csak 1 azaz egy darabra vonatkozik a felbontás és kipróbálás lehetősége, további bontott árut nem áll módunkban visszavenni és az árát visszatéríteni..
Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.
Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) számú kormányrendelet szabályai az irányadóak.

5.2 A Szolgáltató esetleges kára
Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999.(II.5.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a megrendelőtől.

5.3 Szavatosság
A megrendelt termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.
A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat:
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a Megrendelőről annak azonosításához a következő adatokat rögzíti:

 • Megrendelő neve, felhasználói neve, jelszava, elektronikus levelezési címe, elérhetőségi telefonszáma
 • A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

Szolgáltató tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi Megrendelő személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli - figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre -, kizárólag csak a Webáruház rendelési céljaira használja fel, illetve a Megrendelő kifejezett engedélyével saját promóciós kampányainak keretében hírlevél kiküldéséhez használja. Megrendelő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve a megrendelések teljesítése érdekében a rendelések kiszállítására szerződött és az esetleges raktározási és csomagolási tevékenységet végző alvállalkozónak.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

6.2 Személyes adatok módosítása:
Megadott személyes adatait Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képeznek ez alól a következő adatok

Nem törölhető:

 • Felhasználói név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Jelszó
 • Név

Nem módosítható:

 • Felhasználói név

A regisztráció törlését a vásárló a info@hunett.com elektronikus levélcímen kérheti.

7. PAYU adattovábbításra vonatkozó nyilatkozat elfogadása:

Elfogadom, hogy a(z) ................................... által a hunett.boltaneten.hu
felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft.
(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

8. Záró rendelkezések

8.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések
Szolgáltató és Megrendelő között írásos szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol.

8.2. A szerződés megszűnése
Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után Szolgáltató tudomásul veszi, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

8.3. Felelősség
Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késéséből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

17/1999. (II. 5.) kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről

Bővebben a letölthető pdf-ben!

 

 

 

Letöltés (PDF)